Hopp til innholdet

Om løsningen

Alle bedrifter burde få muligheten til å gjøre noe bra, ikke bare de største. Målet med løsningen til Ecofric er å gjøre det enkelt for små og mellomstore bedrifter å forstå, forbedre og rapportere på bærekraft.

I Ecofric-indeksen kan dere vise frem bærekraftstatusen deres om dere ønsker. Dette er en offentlig tilgjengelig indeks som lar interessenter forstå bærekraftstatusen deres.

Løsningen vår er basert på standarder og rammeverk som er offentlig anerkjente, deriblant NSRS, GHG Protocol, med fler. Vi har laget vårt eget rammerverk, fordi de fleste rammeverk er laget av og for spesialister innen bærekraft. Vi ønsker å gjøre bærekraft så tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter som mulig.

ESG rammeverket

ESG rammeverket til Ecofric er basert på NSRS, UN Global Compact, med flere. Målet med rammeverket til Ecofric er å gjøre det mulig for dere å samle inn data, forstå og forbedre bærekraftstatusen deres. Vi jobber med å implementere støtte for å eksportere rapporter i henhold til offentlige standarder, hvor NSRS (nsrs.eu) er først planlagte som kommer første halvår 2022.

Rammeverket består av:

  • Felleskriterier: kriterier som gjelder alle bedrifter som skal sertifiseres gjennom Ecofric, uavhengig av bransje, størrelse, omsetning, produksjon, med mer.
  • Tilleggskriterier: legges til til spesifikke bedrifter avhengig av størrelse, omsetning, bransje, med mer.
  • Bransjespesifikke kriterier: kriterier som er spesifikke for en bransje (kommer snart!)

Vi har et mål om å holde ESG rammeverket levende, relevant og oppdatert. Derfor vil vi oppdatere kriteriene fremover, siden bærekraft er et levende mål. Vi vil varsle i god tid før de trer i kraft, så dere har god tid til å håndtere oppdateringene.

Klimaregnskap

Klimaregnskapet til Ecofric baserer seg på GHG protocol (ghgprotocol.org), som beskriver hvordan utslippene kategoriseres. Dette er det mest anerkjente rammeverket å jobbe etter når det kommer til klimaregnskap. CO2e (CO2 ekvivalenter) er beregnet ved å omregne dataen lagt inn i klimaregnskapet ved hjelp av GHG Protocol sine utslipps- og omregningsfaktorer. Les mer om GHG Protocol her.