Hopp til innholdet

Din hjelpende hånd

Din digitale bærekraftsavdeling er bygget for å være selvbetjent, som en hjelpende hånd. Ved å svare på enkle spørsmål får dere innsikt i hva dere gjør bra og hva dere kan forbedre. Vårt mål er å gjøre det så enkelt som mulig å forstå forbedringspotensialet og gi dere verktøyene for å bli bedre.

Bærekraft og klimaregnskap

Din digitale bærekraftsavdeling er laget for å kombinere bærekraft og klimaregnskap i ett verktøy. Vi har nå lansert vår første versjon av klimaregnskap og håper dere liker hvordan det fungerer! Vi jobber også med å tilrettelegg for å rapportere mot forskjellige standarder som NSRS og andre.

Vi er din hjelpende hånd

Lag deres egen egenerklæring og samle innsikt om egen bedrift og verdikjede. Del deres nåsituasjon (status) for eget bærekraftsarbeid gjennom ulike rapporter.

Selvbetjent

Hvorfor bruke dyre konsulenter og vanskelige standarder? Vi har en selvbetjent løsning som gjør at dere forstår, ser forbedring og kan rapportere på bærekraft!

Din digitale bærekraftsavdeling lar dere enkelt laste ned flere typer rapporter; oversikts-, detalj- og klimaregnskapsrapport. Flere rapporter kommer snart!

Klimaregnskap fra Ecofric gir dere en oversiktlig måte å kartlegge direkte og indirekte utslipp, strøm, fjernvame og vannforbruk. Det skaper målbarhet og innsikt

Kostnadsfri hjelp

Vi skjønner at bærekraft ikke alltid er lett. Derfor hjelper vi dere kostnadsfritt i chatten 08-16 på hverdager.

Dere kan være synlige i Ecofric-indeksen, så andre kan se hvordan dere jobber med bærekraft.

Vis frem bedriften

Vi tror at den eneste måten en egenerklæring kan få troverdighet og bli forståelig, er å vise frem hva som ligger bak bedriftenes egenerklæring. Derfor har vi valgt å lage et offentlig register som er tilgjengelig for alle, så frem til at bedriften har valgt det.