Hvem er vi?

Ecofric er et norsk teknologiselskap lokalisert på Sætre i Asker. Vi er tuftet på innovasjon, engasjement og genuin interesse for bærekraft og et ønske om å bidra til en bedre verden. Kompetansen i Ecofric teamet er bred og omfatter frontend- og backend utviklere, bærekraftsspesialister, kommunikasjonseksperter, teknologiske gründere og flere rådgivere i et kompetansenettverk.

Ecofric ble etablert i mars 2020 under koronakrisen. Gjennom denne tiden har mange selskaper vært igjennom store omstillinger, dette har bidratt til et økt fokus på bærekraft og digitalisering.

Det handler om miljø, mennesker og lønnsomhet. Ecofric forenkler bærekraft og setter det i system!

Hvorfor samarbeide med oss?

Fordi Ecofric gjør bærekraft lønnsomt for din bedrift, på kort og lang sikt. Vi bidrar til at din bedrift får økte inntekter og reduserte kostnader, som et resultat av de tiltakene vi anbefaler for bedriften deres. Et økt fokus på bærekraft gir også et bra omdømme, økt synlighet og motiverte medarbeidere. Samtidig bidrar dere til en bedre verden.

Vi i Ecofric mener at det ikke skal være vanskelig å gjøre noe bra!
Derfor etablerer vi en plattform, som hjelper små og mellomstore bedrifter i deres bærekraftsarbeid. Kunder, myndigheter og samarbeidspartnere vil forvente at bedrifter opererer bærekraftig og er med på den grønne omstillingen.