Home » Nyheter » Internasjonal toleransedag – Ta ansvar, si ifra og samarbeid med andre

Internasjonal toleransedag – Ta ansvar, si ifra og samarbeid med andre

På denne dagen, Internasjonal toleransedag, 16.november, slår vi et slag for gjensidig forståelse og respekt. I en mangfoldig verden der ulike folk og individer flytter på seg, lever sammen og er avhengig av hverandre, så er toleranse essensielt for at et samfunn skal lykkes. Toleranse er en motvekt til rasisme og voldelig ekstremisme.

Bekjemp intoleranse!

Vi oppfordrer alle til å følge FN sine anbefalinger om hvordan vi kan bekjempe intoleranse:

  • Gjennom lovgivning: enhver stat har plikt til å følge menneskerettighetslovene, samt forby hatkriminalitet og diskriminering, og gi enhver samme tilgang til juridisk hjelp.
  • Gjennom utdanning: intoleranse er ofte et resultat av uvitenhet og frykt for det ukjente. Barn må lære om toleranse og menneskerettigheter.
  • Gjennom tilgang til informasjon: en fri presse og mangfold av meninger er viktig for å bekjempe de som sprer intoleranse i det offentlige rom.
  • Gjennom personlig refleksjon: alle har et ansvar for å ikke spre intoleranse.
  • Gjennom å finne lokale løsninger: selv om verden blir mer og mer global, finnes løsningene på lokalt nivå og hos enkeltindividet. Vi er alle en del av løsningen.

Hva kan din bedrift gjøre?

Bærekraftsmål nr. 10 – mindre ulikhet – er også aktuelt i Norge. Selv om Norge har kommet langt i sitt arbeid for likestilling og mangfold er det fortsatt mange tiltak som bedrifter kan vurdere i sitt arbeid for å påvirke og ta ansvar for å løse disse store utfordringene. 1 av 10 står utenfor arbeidslivet, hvordan kan din bedrift bidra til at flere får muligheten til å ta del i personlig og andres verdiskapning?

Ulikhet og mangfold strekker seg utover diskriminering, rasisme og vold. Det handler også om mer hverdagslige problemstillinger og utfordringer som mobbing, psykiske og fysiske lidelser og inaktivitet. Alle bør få de samme muligheter, og vi må jobbe med tiltak mot alle former for diskriminering. Dette gjelder også for bedrifter.

  • Hvordan kan bedriften din tilrettelegge for at flere kommer i arbeid?
  • Hvordan kan dere hjelpe til med at flere får tilpassede arbeidsoppgaver eller økt tilrettelegging?
  • Hva kan dine ansatte bidra med for å inkludere flere i arbeidslivet?
  • Hvor kan de ansatte si ifra om noe er galt og hvordan kan de hjelpe andre?

Toleranse er selve grunnstammen for at både arbeidsliv og samfunn utvikles på en bærekraftig måte og for at vi skal kunne levere resultater på alle tre bunnlinjer, med et særskilt fokus på sosiale forhold.

Dagens oppfordring er:

Ta ansvar, si ifra og samarbeid med de dere kan for å motvirke diskriminering, rasisme og vold i alle former.