Home » Nyheter » Syv tiltak for å redde verden

Syv tiltak for å redde verden

Det varsles «Code Red for humanity» basert på den siste IPCC (Intergovernmental panel on climate change)*. Det er tid for handling og tiltak, og det haster.

David Attenborough er en anerkjent naturhistoriker og en kjær TV-profil. Gjennom sine 95 år har han fulgt verdens utvikling på nært hold. Nå foreslår han syv tiltak for å redde verden**:

1. Sett klima foran mennesker og lønnsomhet
2. Erstatt olje med fornybar energi
3. Omfavn en bærekraftig livsstil
4. Lag fisking-forbudt soner i havet
5. Lag smartere landbruk og spis mindre mat
6. Beskytt skogene
7. Få folk ut av fattigdom til langsom befolkningsvekst

 Ifølge Attenborough er det fortsatt tid til å endre retning, men da må vi agere. Skal vi lykkes med fremtidens bærekraftsarbeid og å realisere målet i Paris-avtalen om å begrense temperaturstigningen på jorda til godt under 2 grader må vi alle bidra!

Det er tre ting vi alle kan bidra med, her og nå:

– Spis sunt og mer plantebasert
– Plant flere trær
– Reduser avfall og forbruk

Så bli med på fremtidens dugnad, det er bra for deg, klimaet og lommeboken.

* https://www.bbc.com/news/science-environment-58130705 
** https://www.mindfood.com/article/david-attenboroughs-7-actions-to-save-the-world/

 

IPCC (Intergovernmental panel on climate change) er FNs organ for å vurdere publisert vitenskapelig informasjon om klimaendringer. De utfører ikke egen forskning. Panelet sammenstiller litteratur om klimaendringer og redegjør for betydning, fremtidige risikoer og muligheter samt hvordan vi kan tilpasse oss endringene og begrense skadeomfanget. Panelet ble nedsatt i 1988 og har 195 medlemmer.

For mer informasjon om IPCC og deres siste rapport: https://www.ipcc.ch/

Miljødirektoratets oppsummering: https://www.miljodirektoratet.no/klimaendringer