Databehandleravtale

Databehandleravtale

Følgende leverandører og partnere brukes på våre nettsider og i bærekraftsportalen vår for alle, både kunder og ukjente besøkende.

For alle

LeverandørBruk
Google AnalyticsBrukes for å analysere brukerdata og markedsføring.
HubspotChat, kontaktskjemaer og annen kundeinformasjon lagres i Hubspot. 
Microsoft AzureDet er her Bærekraftsportalen kjører. I tillegg er backup av lagrede data lagret her.
TripletexFakturering og kvitteringer lages, sendes og følges opp via Tripletex.

Tillegg for kunder

Følgende leverandører og partnere brukes i tillegg for våre kunder.

LeverandørBruk
HubspotFor enkelte kunder lagrer vi kundeprofiler i Hubspot for å kunne følge opp og håndtere kunder på en god måte. 
Microsoft AzureDet er her Bærekraftsportalen kjører. Her lagres brukerprofiler, aktiviteter, historikk og annen data knyttet til Bærekraftsportalen. I tillegg er backup av lagrede data lagret her.
TripletexFakturering og kvitteringer lages, sendes og følges opp via Tripletex.