Hopp til innholdet

Avtalevilkår

Sammendrag

Vi ønsker å gi et kortfattet og enkelt sammendrag av de viktigste avtaltevilkårene. Det er spesielt viktig at du har forstått følgende:

 • Denne avtalen er skrevet med tanke på de får som har onde hensikter, som f. eks. grønnvasking, abonnere på tjenester for et selskap de ikke har knyttning til eller ønsker å kopiere Ecofric sin funksjonalitet.
 • Vi ønsker å ha fornøyde kunder som bruker tjenesten vår, derfor har vi en veldig enkel oppsigelsestid. Du står fritt til å si opp avtalen din når som helst, og har kun oppsigelsestid ut måneden. Løpende tjenester løper til de blir sagt opp.
 • Vi ønsker å bruke tiden vår på mer fornuftige ting enn fakturering. Derfor sender vi ut faktura for 6 måneder av gangen. Du står fritt til å si opp avtalen når som helst, og vil få refundert restbeløpet om du sier opp avtalen din.
 • Plattformen til Ecofric er laget for bedrifter som ønsker å jobbe med lønnsom bærekraft. Andre sensitive data som ikke har noen direkte kobling til lønnsom bærekraft anbefaler vi at du lagrer på egnede steder.
 • Du som kunder er ansvarlig for å ikke drive med grønnvasking, feilrapportering eller jukse. Det er ikke bærekraftig å jukse.
 • Ecofric sin rolle er å tilby en plattform som gjør det enklere og mer forståelig å jobbe med bærekraft. Vi skal belyse lønnsomheten av å gjennomføre tiltak.
 • Du som kunde er fullt ansvarlig for å følge lovverk og regler. Informasjon og innhold gitt i Ecofric sine produkter overstyrer aldri lover og regler.

Utfyllende avtalevilkår

Inngåelse av avtale

 • Brukeravtalen inkludert vedlegg, er inngått mellom:
  • Ecofric AS (heretter omtalt som Ecofric), organisasjonsnummer: 924 828 099.
  • Den brukeren som har registrert seg selv og et selskap i Ecofric sitt system . Dersom en bruker oppretter flere foretak i portalen, er avtalen gyldig for alle foretak.
 • Denne avtalen godkjennes elektronisk av Kunde ved registrering i portalen. Oppdateringer og endringer av avtaler vil bli presentert til Kunde og godkjent elektronisk.

Ecofric sine plikter og rettigheter

 • Ecofric skal tilby og videreutvikle portalen og tilhørende systemer etter beste evne.
 • Ecofric skal gjøre sitt beste for høyeste mulig grad av oppetid og gjøre tiltak som sikrer det.
 • Ecofric skal etter beste evne rette feil så snart som mulig. Vi vil varsle Kunde om alvorlighetsgraden tilsier det.
 • Ecofric kan bruke anonym analysedata for å undersøke bruksmønster og flyt. Dette for å kunne forbedre produktet og å gjøre det lettere for Kunde å jobbe med lønnsom bærekraft.
 • For at Ecofric skal kunne gjøre rådgivning, workshops og annet, forbeholder vi oss retten til å se på hvilke aktiviteter en bedrift jobber med, hvilke aktiviteter de har utført og annen relevant data.
 • Ecofric er ikke ansvarlig for data registrert av kunden
 • Ecofric kan gi tilgang til brukere som har signaturrett for et selskap
 • Ecofric sitt eventuelle erstatningsansvar under denne avtalen inkludert vedlegg, skal være begrenset til direkte tap. Indirekte tap dekkes ikke. Som indirekte tap regnes eksempelvis tap av fortjeneste, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart. Erstatningskravet kan ikke overstige 50% av det samlede årlige vederlag.
 • Ecofric forbeholder seg retten til å kunne se på og vurdere data innrapportert av kunden, enten via stikkprøver, mistanke om grønnvasking eller
 • Ecofric forbeholder seg retten til å nekte å levere tjenester og produkter, om Kunde ikke har betalt, eller har annet utestående.
 • Ecofric forbeholder seg retten til å suspendere, stenge eller rapportere kontoer som bryter med vilkårene i denne avtalen eller lovverk.

Kundens plikter og rettigheter

 •  Kunden har rett til å bruke produktet og få levert tjenester, gitt at alle andre plikter er overholdt.
 • Pålogging er personlig, og skal kun brukes av den gitte bruker.
 • Bruke korrekt og fullt navn i portalen og tjenester.
 • Kunde er ansvarlig for å holde kontaktinformasjon og selskapsinformasjon oppdatert under sin profil. 
 • Ikke opprette andre selskaper i Ecofric enn det Kunde har mandat og/eller rettighet til.
 • Kunde har eierskap til sine registrerte data.
 • Kunden har rett til å eksportere sine registrerte data. Dette gjøres ved å kontakte Ecofric på gdpr@ecofric.com
 • Kunde skal kun bruke systemet til lovlige formål. All lovstridig bruk fører til suspendering og eventuelt rapportering til offentlig myndigheter.
 • Kunde har uansett ikke rett til å bruke systemet om hensikt er å lage eller bidra til å lage en konkurrerende løsning. Ved tvil skal Ecofric kontaktes på hello@ecofric.com og Kunde avvente bruk av Systemet til skriftlig svar er mottatt. Brudd på dette punktet utløser personlig erstatningsansvar for Ecofric sitt markedsmessige tap og kostnad forbundet med utvikling av relevant funksjonalitet.

Personvern

 • Formål med behandling av alle data, inkludert person og selskapsopplysninger, er å kunne tilby løsninger som gjør bærekraft enkelt for Kunde.
 • Kunde eier sin egen data, selv om de kan være lagret både hos Ecofric og våre tredjeparts leverandører. 
 • Tredjepartsleverandører eier ingen data
 • Kunde har rett til å eksportere sine registrerte data. Dette gjøres ved å kontakte Ecofric på gdpr@ecofric.com
 • Se forøvrig Databehandleravtale og Personvernerklæring på Ecofric sine sider

Fakturering

 • Ecofric fakturerer halvårlig og på forskudd. Dette er for å redusere behovet for administrasjon. Ved skriftlig oppsigelse kan Kunde få tilbakebetalt eventuelt utestående beløp, som regnes fra neste kalendermåned. 
 • Fakturering finner sted automatisk når kunden har bestilt en eller flere tjenester.
 • Prisen gjelder per foretak etter gjeldende prisliste publisert på Ecofric sin nettside.
 • Ecofric forbeholder seg retten til å endre prisene på tjenester med minst 1 måned varsel for abonnementstjenester.
 • Oppgitte priser er uten mva.

Annet

 • Avtalen følger produktet, og kan dermed overdras for eksempel ved oppkjøp av produkt, fusjon eller annen endring.
 • Avtalen er underlagt norsk rett med Asker og Bærum tingrett som verneting.