Hopp til innholdet

Åpenhetsloven skal fremme virksomheten respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger. Det betyr at virksomhetene må kartlegge sin verdikjede og utføre aktsomhet og risikovurderinger i forhold til både direkte og indirekte skade på menneskerettigheter og sosiale vilkår innen arbeidsforhold.

Ecofric kan bistå dere med åpenhetsloven. Vi jobber med flere spennende prosjekter rundt åpenhetsloven for å gjøre jobben enklere og mer effektiv for dere som blir truffet. Målet er å spare dere for både penger og tid, slik at dere kan fortsette med det dere er gode på.

Fyll ut kontaktinformasjonen din i feltet under så kan vi ta en uforpliktende prat. Har du andre spørsmål, henvend deg her: Kontakt oss

Åpenhetsloven trer i kraft allerede 1.juli 2022. Om dere blir truffet av denne loven, må dere innen 30 juni 2023 publisere offentlig en redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger for deres bedrift. Loven gjelder for større virksomheter i Norge som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Større virksomheter defineres som:

  • Salgsinntekt på over 70 millioner kroner
  • Balansesum på over 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig ansatte i regnskapsåret på over 50 årsverk


Dersom dette er dere må dere ha en plan for hvordan dere skal selv skal utføre aktsomhetsvurderinger av deres virksomhet og deres
verdikjede, og for hvordan dere skal håndtere krav som kommer.

Åpenhetsloven åpner opp for at hvem som helst kan stille
krav om innsikt i deres verdikjede når det kommer til menneskekerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Og dere har en
plikt til å svare på kravene innen 3 uker.
Her er det viktig å være proaktiv og forberede seg på kravene som kommer.

Les mer om åpenhetsloven hos Forbrukertilsynet her

Hva er en aktsomhetsvurdering?

Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming for å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele verdikjeden.

Modellen har 6 trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter.


Les mer om OECDs modell for aktsomhetsvurderinger

Les mer om FNs veilendene prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

Modell for aktsomhetsvurdering

https://etiskhandel.no/kom-i-gang-1/bedrift/