Hopp til innholdet
Hjem » Nyheter » Åpenhetsloven kommer, er dere forberedt?

Åpenhetsloven kommer, er dere forberedt?

  Åpenhetsloven skal fremme virksomheten respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger. Det betyr at virksomhetene må kartlegge sin verdikjede og utføre aktsomhet og risikovurderinger i forhold til både direkte og indirekte skade på menneskerettigheter og sosiale vilkår innen arbeidsforhold.

  Åpenhetsloven trer i kraft allerede 1.juli 2022! Om dere blir truffet av denne loven, må dere innen 30 juni 2023 publisere offentlig en redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger for deres bedrift. Loven gjelder for større virksomheter i Norge som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Større virksomheter er de som har;

  Hvis 2 av 3 av kriteriene under treffer din bedrift, så er du pålagt å følge Åpenhetsloven:

  • en salgsinntekt på over 70 millioner kroner
  • en balansesum på over 35 millioner kroner
  • gjennomsnittlig ansatte i regnskapsåret på over 50 årsverk.

  Er dette dere?

  Da må dere ha en plan for hvordan dere skal selv skal utføre aktsomhetsvurderinger av deres virksomhet og deres verdikjede, og for hvordan dere skal håndtere krav som kommer. Åpenhetsloven åpner opp for at hvem som helst kan stille krav om innsikt i deres verdikjede når det kommer til menneskekerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Og dere har en plikt til å svare på kravene innen 3 uker. Dette virker gjerne ikke så veldig avansert. Men det holder ikke kun å redegjøre for hvordan dere skal utføre aktsomhetsvurderinger, det må også utføres kartlegging, risikovurderinger og faktiske tiltak for å redusere egen negativ påvirkning (direkte eller indirekte) som dere finner. Både aktsomhetsvurderinger dere utfører og krav/klager dere mottar skal redegjøres for og publiseres offentlig.

  Er dette IKKE dere?

  Da kan dere uansett bli truffet indirekte av Åpenhetsloven. Når større virksomheter må kartlegge og gjøre aktsomhet- og risikovurderinger i sine verdikjeder, trenger de informasjon fra sine leverandører. Og det er kanskje dere? Det første dere bør gjøre er å sette dere inn i hva en aktsomhetsvurdering er. Aktsomhet handler om å stille de riktige spørsmålene bakover i verdikjeden, og sørge for at menneskene i deres verdikjede har det bra med anstendige arbeidsvilkår og at ingen menneskerettigheter er brutt. Det handler om å ta ansvar, det handler om etisk handel og det handler kort og greit om å bry seg om andre mennesker.

  Uansett om dere blir truffet direkte eller indirekte av loven, er risiko- og aktsomhetsvurderinger et område vi kan hjelpe dere med. Vi ønsker også å lære mer om hvilke løsninger som kan gjøre aktsomhetsvurderinger og etiske innkjøp mer sømløst for dere.

  Vi kan bistå dere med;

  • Innføring i Åpenhetsloven, aktsomhetsvurderinger og etisk handel
  • Redegjørelse og policyer for aktsomhetsvurderinger
  • Leverandøroversikt og kravhåndtering
  • Risikoanalyse og avvikshåndtering
  • Vesentlighetsanalyse
  • Aksjonsplan
  • Rapportering

  Book et møte med en av våre bærekrafstrådgivere, Gunn Kristine, for å høre mer HER.

  Trenger dere bistand og har utfordringer innen bærekraft, ta kontakt. Vi kan hjelpe dere.