Hopp til innholdet
Hjem » Nyheter » Hvorfor bry deg om bærekraft?

Hvorfor bry deg om bærekraft?

  Ecofric - hvorfor bry deg om bærekraft

  Men hvorfor skal du og din bedrift bry deg om bærekraft? Fordi bærekraft er mye mer enn kildesortering og klimakrisen. Det handler om at bedriftene tjener penger på levedyktige vilkår, uten at det påfører skade på miljø, mennesker eller samfunn. Det handler om å ta vare på og forvalte våre ressurser rettferdig, og ivareta grunnleggende menneskerettigheter. Bærekraft handler ikke om å kun redusere eget forbruk. Det handler om å bidra til nye ressurser og skape en balanse som ikke ødelegger for fremtidige generasjoner.

  Kode rød for menneskeheten

  Alt toppet seg når FNs klimapanel la frem sin siste klimarapport i august 2021. Antonio Guterres, FNs generalsekretær, har beskrevet funnen i klimarapporten som «kode rød for menneskeheten«. Dette ble etterfulgt av: «Hvis vi går sammen nå, kan vi avverge en klimakatastrofe. Men som dagens rapport tydeliggjør, er det ikke tid til verken forsinkelser eller unnskyldninger«.

  Klima har derfor fått mye oppmerksomhet i det siste, og det har vært mindre fokus på resten av bærekraft. Når vi stadig forbruker og sløser våre naturressurser i et raskere tempo, fører det til avskoging og tapt biodiversitet. Dette er med på å forsterke klimakrisen. Da mister vi vår naturlige karbonfangst, naturen. Konsekvensen av klima og miljøkrisen er økte priser og avgifter, ressursknapphet og kamp om ressursene. Dette gir økt fattigdom, sult og dårligere levekår for de mest sårbare blant oss.

  Så hvorfor skal du bry deg om bærekraft?

  Det finnes både moralske, finansielle og regulatoriske grunner til at man skal bry seg om bærekraft. Strengere krav kommer, både for aktivitetene en bedrift gjør (EU-taksonomien), gjennom økte krav til rapportering på bærekraft og til slutt økte krav om åpenhet (åpenhetsloven). Bærekraft er i ferd med å bli som GDPR, der mange bedrifter slettes ikke er forberedt på hvordan lover og krav vil treffe dem.

  Vi har ikke tid til å være reaktive og handle i etterpåklokskap. Bedrifter må være proaktive og forberede seg på en tid der det vil stilles strenge krav til bedriften i hele verdikjeden. De økte kravene rammer først og fremst større virksomheter. Men når større virksomheter skal rapportere på hele sin verdikjede, vil kravene raskt dryppe ned på deres underleverandører – de små og mellomstore bedriftene.

  Alle bedrifter blir påvirket, enten direkte eller indirekte. Skal alle være rustet til å rapportere på bærekraft, trengs det enkle verktøy. Vi har laget et verktøy som er tilpasset den enkelte bedrift faktisk må rapportere på. Basert på forutsetninger, hvilken bransje de er i, omfang av bedrift og aktivitetene de gjør. Setter vi rapporteringskrav til sides, er det mange andre grunner til at at nettopp din lille eller store bedrift, bør ta bærekraft på alvor.

  Vi kan hjelpe dere med bærekraft

  Ecofric sitt mål er å lage en enkel, effektiv og relevant løsning for små og mellomstore bedrifter – som vokser med behovet, kravene og utfordringene dere møter. Vi er din digitale bærekraftsavdeling som hjelper dere å forstå, forbedre og rapportere på bærekraft. Vi gir dere verktøyene dere trenger for å delta i det grønne skiftet, slik at dere sparer tid, penger og ressurser.

  La Ecofric være din hjelpende hånd til en mer bærekraftig fremtid!