Hopp til innholdet
Hjem » Nyheter » Nå kan du laste ned detaljrapport!

Nå kan du laste ned detaljrapport!

    Ecofric detaljrapport gir et helhetlig bilde av hvordan bedriften gjør det innenfor bærekraft, fordelt på kategorier, underkategorier og kriterier. Detaljrapporten er et sanntidsbilde som henter ut all informasjon fra portalen slik bedriftens status er akkurat nå.

    Målet til rapporten er å gi en god oversikt over områdene; sosiale forhold, miljø og klima, samt økonomi og drift. I rapporten er det oversikt over alle indikatorer, og hvilken poengsum bedriften har oppnådd per indikator. På denne måten kan leseren av rapporten se hvor bedriften gjør det bra, og hvor det kan gjøres forbedringer.

    Rapporten er laget for å kunne deles, både internt og eksternt. Den kan for eksempel vedlegges i anbud og tilbud, som bærekraftsdokumentasjon i søknader, med mer.


    Se eksempelrapport fra Ecofric den 1. mars 2022 her:

    Hvis du vil lese mer om produktet og hvordan det kan hjelpe din bedrift med det grønne skiftet, kan du lese mer her.